Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 22/10/2018 - 01:45

EU-OSHA odottaa menestyksellistä vuoden 2018 työsuojeluviikkoa

Joka vuosi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja sen kumppanit järjestävät Euroopan työsuojeluviikon puitteissa tietoisuutta lisääviä tapahtumia eri puolilla EU:ta ja muuallakin. Tämän vuoden aiheena, johon monet mielenkiintoiset tapahtumat 22.–26. lokakuuta keskittyvät, on vaarallisten aineiden hallinta työpaikoilla.

Tavoitteenamme on hyödyttää työntekijöitä, johtoa ja ympäristöä tekemällä tutkimusta, kokoamalla suuren määrän käytännön apua ja herättämällä tietoisuutta siitä, miten tärkeää aktiivinen vaarallisten aineiden hallinta on.

Vaarallisia aineita on melkein kaikilla työpaikoilla. EU:ssa olevista yrityksistä 38 % ilmoittaa ESENER-2-kyselytutkimuksen mukaan, että niiden työpaikoilla on kemiallisia tai biologisia aineita nesteiden, höyryjen tai pölyn muodossa. Euroopan työsuojeluviikolla työntekijät, johtajat ja työsuojeluasiantuntijat lisäävät yhdessä tietoisuutta työpaikkojen vaarallisista aineista, vaihtavat tietoa hyvistä käytännöistä ja edistävät tehokasta työsuojelun hallintaa työpaikoilla.

EU-OSHA tekee yhteistyötä laajan verkoston kanssa, johon kuuluvat kansalliset koordinointikeskukset, viralliset kampanjakumppanit, kampanjan mediakumppanit ja työsuojelulähettiläät Yritys-Eurooppa-verkostosta. Ne tekevät yhdessä työtä lisätäkseen tietoisuutta Euroopan työsuojeluviikon aikana järjestäen useita tapahtumia kuten konferensseja, kilpailuja, koulutustilaisuuksia, näyttelyjä sekä verkostoitumisen ja hyviin käytäntöihin liittyviä tapahtumia.

Koordinointikeskusten toimintaan sisältyy Kroatiassa pidettävä hyvän käytännön seminaari, jossa keskitytään siihen, miten vaarallisia aineita ja seoksia olisi käsiteltävä työssä. Suomessa yritykset hyötyvät hyvien käytäntöjen vaihtoon liittyvistä käynneistä, Romania isännöi tapahtumia, joissa edistetään työsuojelua ja työmarkkinaosapuolten sitoutumista, ja Sloveniassa, Unkarissa, Puolassa, Latviassa, Italiassa ja Bulgariassa järjestetään seminaareja, jotka keskittyvät kemikaaliturvallisuuteen.

Mediakumppaneiden toimintaan sisältyy muun muassa artikkeleita, joita julkaistaan Gesunde Arbeit-lehdessä Itävallassa sekä työsuojelukeskuksen Foundation Center for Safety and Health toimesta Bulgariassa ja jotka saavat laajan näkyvyyden sosiaalisessa mediassa kaikkialla Euroopassa. 

Virallinen kampanjakumppaniEuroopan työturvallisuusjärjestö (European Safety Federation) pitää työpajan uudesta henkilönsuojaimia koskevasta asetuksesta, ja eurooppalaisten palomiesliittojen allianssi European Firefighters Unions Alliance järjestää palomiesten työympäristöä ja vaarallisia aineita käsittelevän seminaarin. Rakennusyritys Sando pitää konferenssin innovatiivisista ennaltaehkäisytekniikoista.

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek kommentoi: ”ESENER-kyselytutkimuksemme osoittaa, että vaarallisia aineita on kaikilla aloilla, esimerkiksi sellaisilla perinteisillä aloilla kuin rakennusala ja tuotantoteollisuus, joilla niitä on yli 50 prosentissa yrityksistä EU:ssa, ja maataloudessa, jossa niitä on 62 prosentissa yrityksistä EU:ssa. Tavoitteenamme on hyödyttää työntekijöitä, johtoa ja ympäristöä tekemällä tutkimusta, kokoamalla suuren määrän käytännön apua ja herättämällä tietoisuutta siitä, miten tärkeää aktiivinen vaarallisten aineiden hallinta on.”

Tämänkertaisilla terveellisen työn hyvän käytännön palkinnoilla, jotka kuuluvat osana vuosien 2018–2019 kampanjaan, annetaan tunnustusta organisaatioille, jotka hallitsevat aktiivisesti vaarallisia aineita. Kilpailuun voi yhä osallistua monessa maassa. Kuka tahansa, johon hänen organisaationsa erinomainen tai innovatiivinen lähestymistapa vaarallisten aineiden hallintaan on tehnyt vaikutuksen ja jota se on inspiroinut, voi ottaa yhteyttä maansa kansalliseen koordinointikeskukseen keskustellakseen kilpailuun osallistumisesta. Jos yritys toisaalta etsii vielä neuvoja siitä, miten vaarallisia aineita voitaisiin parhaiten hallita työpaikalla, kannattaa hyödyntää EU-OSHAn uutta käytännön työkalujen ja neuvonnan tietokantaa.

EU-OSHA on myös tehnyt muutoksia vuosien 2018–2019 kampanjan työkalupakkiin. Siinä on nyt monia uusia esimerkkejä hyvästä käytännöstä, ja se tarjoaa käytännön neuvoja tehokkaan kampanjan järjestämiseen mistä tahansa työsuojeluaiheesta, esimerkiksi vaarallisista aineista.

Linkit:

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu

2.

Vuosien 2018–2019 kampanjassa Terveellinen työ - Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät lisätään tietoisuutta vaarallisista aineista työpaikoilla ja annetaan tietoa siitä, miten niihin liittyviä riskejä voidaan ehkäistä. Kampanjassa keskitytään erityisesti työntekijöihin, joilla on erityistarpeita. Kohderyhminä ovat erityisen riskialttiit henkilöt, kuten siirtotyöläiset ja nuoret ihmiset. Aiempien Terveellinen työ -kampanjoiden tapaan tätä kampanjaa koordinoivat kansallisella tasolla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansalliset koordinointikeskukset, ja sen tukena ovat viralliset kampanja- ja mediakumppanit.

Kampanja käynnistettiin vuoden 2018 huhtikuussa. Kampanjan tärkeitä päivämääriä ovat muun muassa Euroopan työsuojelun teemaviikko (lokakuussa 2018 ja 2019) ja Terveellinen työ -kampanjan elokuvien palkintoseremoniat (marraskuussa 2018 ja 2019). Kampanja päättyy marraskuussa 2019 pidettävään Terveellinen työ -huippukokoukseen, johon kaikki kampanjaan osallistuneet kokoontuvat yhdessä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa arvioimaan kampanjan saavutuksia ja saatuja kokemuksia.