You are here

Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 24/09/2018 - 01:00

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto osallistuu työperäisen syövän torjuntaan EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan järjestämässä konferenssissa.

 EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Itävalta  järjestää 24.–25.syyskuuta Wienissä korkean tason konferenssin työperäisen syövän torjunnasta. Useat eri puhujat ja osallistujat, muun muassa poliitikot, työmarkkinaosapuolet ja alan asiantuntijat, selvittävät, miten Euroopan työntekijöitä voidaan suojella altistumiselta syöpää aiheuttaville aineille työssä.

Me uskomme, että työntekijöitä ja työnantajia valistamalla ja kouluttamalla – sekä tarjoamalla käytännön ratkaisuja – voimme vähentää syöpää aiheuttaville aineille altistumista työssä ja jopa poistaa sen. Näin voidaan estää syövästä johtuvat tarpeettomat kärsimykset ja kuolemat.

Konferenssissa tehdään yleiskatsaus nykyisiin haasteisiin ja esitellään uusinta kehitystä ja käynnissä olevia hankkeita. Käsiteltävät aiheet vaihtelevat Euroopan laajuisesta näkökulmasta yksinkertaisiin toimenpiteisiin ja käytännön ratkaisuihin, joita voidaan toteuttaa yrityksissä. Työpajoissa osallistujat voivat keskustella riskeihin perustuvista lähestymistavoista, työpaikan riskinhallinnasta ja terveyden seurannasta sekä kampanjan toimista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto esittelee konferenssissa vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan ja toimii puheenjohtajana istunnossa, jossa käsitellään hyviin käytäntöihin, toimintalinjoihin ja valistukseen liittyviä aloitteita, kuten syöpää aiheuttavia aineita koskevaa EU:n etenemissuunnitelmaa. Tässä toimintasuunnitelmassa tiedotetaan riskeistä, jotka johtuvat syöpää aiheuttaville aineille altistumisesta. Siinä annetaan myös tietoa siitä, miten näitä ongelmia voidaan käsitellä löytämällä käytännön ratkaisuja ja jakamalla hyviä käytäntöjä. Etenemissuunnitelma käynnistettiin vuonna 2016 EU:n silloisen puheenjohtajavaltion Alankomaiden johdolla, ja sen lopullinen määränpää on Helsinki: suunnitelma saa vuonna 2019 tuekseen EU:n tulevan puheenjohtajavaltion Suomen.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava Euroopan komission jäsen Marianne Thyssen toteaa, että ”etenemissuunnitelma on erittäin myönteinen aloite sen varmistamiseksi, että koko EU:ssa sovelletaan käytännön toiminnassa kattavaa ohjelmaamme, jonka tavoitteena on saada suojelu syöpää aiheuttaville aineille altistumiselta ajan tasalle”.

”Suojelu syöpää aiheuttavilta aineilta on myös Itävallan erityinen huolenaihe. Yhteinen tavoitteemme on vähentää uhrien määrää nyt ja tulevaisuudessa. Siksi tähän ongelmaan tarvitaan yhteistä ja voimakasta EU:n tason lähestymistapaa”, sanoo työllisyys- ja sosiaaliasioista, terveydenhoidosta ja kuluttajansuojasta vastaava Itävallan ministeri Beate Hartinger-Klein.

”Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyrkii nykyisessä Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjassaan korostamaan ongelman laajuutta ja sitä, että on tärkeää ehkäistä syöpää aiheuttaville aineille altistumista työpaikalla”, sanoo johtaja Christa Sedlatschek. ”Me uskomme, että työntekijöitä ja työnantajia valistamalla ja kouluttamalla – sekä tarjoamalla käytännön ratkaisuja – voimme vähentää syöpää aiheuttaville aineille altistumista työssä ja jopa poistaa sen. Näin voidaan estää syövästä johtuvat tarpeettomat kärsimykset ja kuolemat.”

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tämän alan työhön kuuluu raportti ja yhteenveto altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille ja työperäisestä syövästä sekä niiden arviointimenetelmistä: Exposure to carcinogens and work-related cancer: a review of assessment methods. Etenemissuunnitelmaan kuuluvista tapahtumista tehdään yhteenveto seminaarissa, joka käsittelee syövän torjuntaa työpaikalla ja syöpää aiheuttavia aineita koskevaa EU:n etenemissuunnitelmaa, ja syöpää aiheuttavia aineita ja työperäistä syöpää käsittelevässä työpajassa.

Lisätietoa konferenssista

Tutustu aiheeseen ”työpaikan syöpää aiheuttavat aineet” 

Käy syöpää aiheuttavia aineita koskevan EU:n etenemissuunnitelman verkkosivustolla 

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan tavoitteena on lisätä tietoa työpaikkojen vaarallisista aineista ja välittää tietoja siitä, miten altistumista voi torjua. Kampanjaa koordinoi kansallisella tasolla EU‑OSHAn koordinointikeskukset, ja sitä tukevat kampanjan viralliset yhteistyökumppanit ja mediakumppanit sekä Yritys-Eurooppa-verkosto. Kampanjalla on viisi päätavoitetta:

  • lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on hallita vaarallisia aineita Euroopan työpaikoilla,
  • edistää riskinarviointia, altistumisen estämistä ja aineiden korvaamista tarjoamalla käytännöllisiä välineitä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä,
  • lisätä tietoisuutta karsinogeeneille altistumisen vaaroista tukemalla hyviä käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa,
  • auttaa suurimmassa vaarassa olevia erityisiä työntekijäryhmiä tarjoamalla tilastotietoja sekä hyviä käytäntöjä koskevia ohjeita,
  • lisätä tietoisuutta politiikan ja lainsäädännön kehityksestä tarjoamalla katsauksen nykyiseen lainsäädäntöön ja ohjeisiin.

Kampanja käynnistetään 24. huhtikuuta 2018, ja sen kohokohtiin kuuluvat muun muassa Euroopan työsuojelun teemaviikot (lokakuussa 2018 ja 2019) ja hyviä käytäntöjä koskeva tiedonvaihtotapahtuma (vuoden 2019 alkupuolella). Kampanja päättyy Hyvät käytännöt -palkintotilaisuuteen ja Terveellinen työ -huippukokoukseen (molemmat marraskuussa 2019). EU-OSHA järjestää nämä tapahtumat Bilbaossa, ja ne tarjoavat osallistujille mahdollisuuden juhlistaa kampanjan menestystä ja keskustella kampanjan aikana saaduista kokemuksista.

2.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu