You are here

Lehdistöosio

Mitä uutta

Lehdistötiedotteet

26/06/2018 - 01:30

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkistaa viralliset kampanjakumppanit ja mediakumppanit, jotka liittyvät sen vuosien 2018–2019 Euroopan kattavaan työsuojelukampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Näiden kumppanien tuki on ratkaisevan tärkeä kampanjan onnistumisen kannalta, ja kampanjakumppanit saavat siitä puolestaan hyvin monenlaisia etuja ja mahdollisuuksia.

19/06/2018 - 01:30

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjestää 19. kesäkuuta Brysselissä korkean tason konferenssin, jossa selvitetään, miten Euroopan pienyritysten työsuojelua voitaisiin parantaa. Tapahtuma perustuu työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä selvittäneen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hankkeen havaintoihin, ja se järjestetään samaan aikaan loppuanalyysiraportin julkaisemisen kanssa. Raportissa esitellään tärkeimmät mikro- ja pienyritysten työsuojeluun vaikuttavat tekijät ja annetaan suosituksia hyvistä käytännöistä ja tukea toimintalinjojen kehittämiseen.