Tervetuloa käyttämään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston rekisteriä!

Euroopan yhteisöstä annetun asetuksen, joka on pantu täytäntöön 30 päivänä toukokuuta 2001 annetulla asetuksella (EY) N:o 1049/2001, 255 artiklan nojalla kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossakin jäsenvaltiossa, tai kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltioissa, on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston, ja komission asiakirjoihin.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on sitoutunut parantamaan avoimuutta, ja se hyväksyi toukokuussa 2004 oikeudesta tutustua asiakirjoihin annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 hallintoneuvoston päätöksen nojalla.

Oikeuteen tutustua asiakirjoihin sovelletaan seuraavia sääntöjä ja lain säännöksiä:

Rekisterissä ilmoitetaan, mitkä asiakirjat on jo asetettu yleisön saataville. Siinä tapauksessa niiden sisällön voi näyttää ja ladata suoraan tietokannasta.

Katso rekisteri saatavilla olevista asiakirjoista

Niiden asiakirjojen saamiseksi, jotka eivät ole saatavilla rekisteristä, on täytettävä ja lähetettävä tietopyyntölomake.

Tietopyynnöt voi toimittaa myös lähettämällä kirjeen tai sähköpostia jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä osoitteeseen

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Espanja

Sähköposti: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 ja 9 artiklassa annettujen poikkeusten soveltamisalaan kuuluvien asiakirjojen saatavuutta voidaan rajoittaa.

Huomaa, että rekisterin sisältämät viittaukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Vain virallisessa lehdessä julkaistut säädökset ovat sitovia.