Ketkä hyötyvät EU-OSHAn työstä?

Mikro- ja pk-yritykset

EU-OSHA perustamisen taustalla oli yksinkertainen ja tärkeä tavoite: tehdä Euroopasta turvallisempi, terveempi ja tuottavampi paikka työskennellä. Viraston tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta työpaikkojen riskeistä, edistää parannuksia työsuojelussa, luoda yhteyttä päätöksentekijöihin, yrityksiin ja työpaikkoihin sekä tarjota luotettavaa tietoa ja käytännön työkaluja.

Mikro- ja pk-yritykset on suurin yritysryhmä Euroopassa, josta yksistään mikroyritysten osuus on hämmästyttävä 95 prosenttia. Näin ollen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ja erityisesti mikro- ja pienyritykset ovat EU-OSHAn keskeinen kohderyhmä: niissä ei ainoastaan työskentele yli puolet Euroopan työntekijöistä, vaan lisäksi suhteettoman suuri osuus työtapaturmista ja muista ongelmista tapahtuu niissä. Suurissa yrityksissä investoidaan yhä enemmän työsuojeluun, mutta monessa pk-yrityksissä tätä ei tapahdu todennäköisesti oletetun tai todellisen varojen puutteen takia ja usein myös siksi, että tehokasta työsuojelua koskeva tiedonvaihto on puutteellista.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Vuonna 2001, kun pk-yritysten havaittiin olevan Euroopan voimatekijä, jolle vaadittiin tukea, EU otti käyttöön rahoitusohjelmia. Euroopan parlamentin innoittamana EU-OSHA omaksui näiden rahoitusohjelmien ajatuksen ja otti käyttöön rinnakkaisen ohjelman vuosille 2001–2003.

Virasto käytti pelkästään ohjelman ensimmäisenä vuonna yhteensä 5 miljoonaa euroa 51 hankkeeseen, ja hankekohtaisten avustusten määrä oli 25 000–190 000 euroa. Yli puoli miljoonaa pk-yritystä hyötyi aloitteesta; lisäksi tarjottiin yli 15 000 tuntia riskitietoisuuden ja hyvien käytäntöjen koulutusta ja seminaareja. Ohjelman suosio kasvoi, mikä ei tullut yllätyksenä, ja toisena vuotena jopa 700 000 pk-yritystä oli sen piirissä.

Rahoitusohjelmien avulla virasto tavoitti toimintansa alkuvuosina useita pk-yrityksiä Euroopassa ja edisti näin, ei ainoastaan työsuojelua koskevaa tietoisuutta, vaan lisäsi myös tietoa omasta toiminnastaan tukea saaneiden yritysten keskuudessa.

Mikro- ja pienyritykset ovat vieläkin EU-OSHAn toiminnan keskisiä edunsaajia. Euroopan työsuojeluviikosta, jonka virasto on järjestänyt vuodesta 2000 lähtien, kehittyi vuosittain järjestettävät työsuojelun tiedotuskampanjat ja Terveellinen työ - lippulaivakampanja, jotka kaikki ovat viraston tärkeitä keinoja luoda yhteyksiä pieniin yrityksiin. Näiden kaksivuotisten kampanjojen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tärkeistä työsuojeluaiheista hyvien käytäntöjen vaihdon ja tietoaineistojen tuottamisen ja levittämisen sekä kehittää käytännön työkaluja ja resursseja. Kampanja-aineistot ovat helppotajuisia ja vapaasti käytettävissä, ja ovat näin ollen suunnattu sellaisten pienyritysten tarpeisiin, joilla voi olla vaikeuksia löytää aikaa ja rahaa työsuojeluun.

Ensimmäinen kahden vuoden kampanja käynnistettiin vuonna 2008, ja siinä keskityttiin riskinarviointiin, joka on kaikkien tehokkaiden työsuojelukäytäntöjen perusta. Osana tätä kampanjaa syntyi OiRA, vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkoalusta. OiRAn tarkoitus on auttaa erityisesti mikro- ja pienyrityksiä. Sen avulla yritys voi luoda alakohtaisia työkaluja verkossa, ja niiden avulla arvioida ja hallita erilaisia riskejä tehokkaasti. OiRA on auttanut tuhansia pieniä yrityksiä tekemään riskinarviointeja yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla.

© EU-OSHA – EU-OSHAn järjestämä mikro- ja pienyritysten työsuojelun korkean tason konferenssi – 19. kesäkuuta 2018, Byssel

EU-OSHA järjesti vuoden 2018 kesäkuussa Brysselissä konferenssin työsuojelun parantamisesta Euroopan pienyrityksissä. EU, kansalliset ja kansainväliset sidosryhmät keskustelivat kolmevuotisen pien- ja mikroyritysten turvallisuutta käsittelevän SESAME-hankkeen päätelmistä. Keskeisimpiä suosituksia oli kaikkien sidosryhmien mukaan saaminen, ja niiden toiminnan ohjaaminen mikro- ja pienyrityksiin. Hanke tuotti myös valtavasti hyvien käytäntöjen esimerkkejä, jotka oli sovitettu mikro- ja pienyritysten tarpeisiin yli 60 eri alalla.

Ketkä vielä?

Vaikka pk-yritykset ovat EU-OSHAn työn ensisijainen kohdeyleisö, ne eivät missään tapauksessa ole ainoita, jotka hyötyvät EU-OSHAn toiminnasta. Myös muut hyötyvät, kuten

  • päätöksentekijät EU:ssa ja jäsenvaltioissa
  • työntekijät ja työnantajat sekä niiden edustajat
  • työsuojelun ammattilaiset ja tutkijat
  • kansalliset hallitukset.

On selvää, että EU-OSHAn työstä hyötyvät lukuisat eri tahot. Viraston selkeä ja tärkeä tehtävä ei ole kuitenkaan muuttunut eli tehdä työpaikoista turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia Euroopassa.