EU-OSHAn 25-vuotisjuhlallisuuksien keskiössä ovat ihmiset ja paikka

Bilbao

Vuodesta 1996 lähtien EU-OSHA on pitänyt kotipaikkanaan elämää sykkivää Bilbaon kaupunkia. Bilbao, joka oli tärkeä teollisuuskaupunki 1800- ja 1900-luvuilla, ajautui muiden teollistuneiden alueiden lailla syvään taantumaan, kun raskas teollisuus väheni. Kaupungin viranomaiset näkivät Bilbaon tulevaisuuden kuitenkin valoisana, ja 1990-luvulle tultaessa ne investoivat suuria määriä hylättyjen teollisuusalueiden uudistamiseen sekä kulttuurin ja matkailun edistämiseen. EU-OSHA on Bilbaossa olonsa aikana todistanut ikonisen Guggenheim-museon avaamista, ensimmäisen Lee Kuan World City Prize -palkinnon myöntämistä Bilbaon kaupungintalolle vuonna 2010 ja Bilbaon nimittämistä vuoden 2018 eurooppalaiseksi kaupungiksi Urbanism Awards -palkintogaalassa.

© EU-OSHA / David Tijero

EU-piireissä EU-OSHA tunnetaan ”Bilbaon virastona” – lempinimi kuvastaa kaupungin ja viraston erityistä ja vastavuoroisesti hyödyttävää suhdetta. Ei liene yllättävää, että EU-OSHA pitää yllä hyviä suhteita Bilbaon viranomaisiin. Se tekee myös yhteistyötä Osalanin eli Baskimaan työterveys- ja -turvallisuusviranomaisen kanssa.

EU-OSHAn suurin vahvuus – henkilöstö

EU-OSHA on varma siitä, että sen suurin yksittäinen vahvuus on sen erittäin ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Kaikki henkilöstön jäsenet ovat asiantuntijoita omalla alallaan: työsuojelussa, viestinnässä, tietotekniikassa, rahoituksessa, henkilöstöhallinnossa, johtamisessa ja verkostoitumisessa. Henkilöstön jäseniä on tällä hetkellä 16 jäsenvaltiosta, ja he ilmentävät EU-OSHAn eurooppalaista kulttuuria.

”Henkilöstö on erittäin asiantuntevaa ja motivoitunutta. Kun jokaisella tasolla on hyvä henkilöstö, joka koostuu Euroopan eri kansallisuuksista, syntyy vahva ”eurooppalainen” kulttuuri. EU-OSHA oli minulle kuin perhe”,

EU-OSHAn entinen johtaja Jukka Takala kertoo.

Vastavuoroisesti EU-OSHA pitää henkilöstöstään hyvää huolta ja tarjoaa samanlaiset laadukkaat työolosuhteet, joiden puolesta se kampanjoi ympäri Eurooppaa. Näitä ovat muun muassa ergonomiset työasemat ja -varusteet sekä stressin ennaltaehkäisyä koskeva politiikka ja suunnitelma, joissa puututaan sekä fyysiseen että henkiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

EU-OSHA pyrkii saavuttamaan parhaat työolosuhteet työsuojelun puitedirektiivin mukaisesti sekä omille työntekijöilleen että alihankkijoilleen. Virasto on lisäksi sitoutunut pienentämään ympäristöjalanjälkeään esimerkiksi asentamalla uudenaikaisen, energiatehokkaan valaistuksen ja sähköjärjestelmän sekä kierrättämällä toimiston jätteet, käyttämällä ympäristöystävällisiä puhdistusaineita ja tekemällä yhteistyötä samat arvot jakavien alihankkijoiden kanssa.

Kun EU-OSHAn nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä ja kumppaneilta kysyttiin, mikä viraston kanssa työskentelyssä on parasta, kaikki vastasivat samoin: työtoverit.

”Työtoverini ja erittäin ammattitaitoinen EU-OSHAn henkilöstö – – Kun menen Bilbaoon, tuntuu, että menen kotiin – – Opin paljon työtovereiltani.”

Károly György, EU-OSHAn hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

EU-OSHAn 25 toimintavuoden aikana viraston menestyksen keskiössä ovat olleet henkilöstö ja Bilbaon kaupunki. 25-vuotisjuhlallisuudet ovat kunnianosoitus ihmisille – menneille ja nykyisille – joiden taidot, intohimo ja innostus ovat tehneet EU-OSHAsta organisaation, joka se on nykyään, ja jotka ovat työskennelleet turvallisen ja terveen Euroopan puolesta.