25 vuotta yhteistyötä turvallisemman ja terveellisemmän Euroopan puolesta

Image

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto juhlii koko vuoden 2019 yhteistyötä, jota on tehty 25 vuoden ajan eurooppalaisten työpaikkojen turvallisuuden, terveellisyyden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Täällä on kaikki tiedot Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustamisen 25. juhlavuodesta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto osana Euroopan yhdentymistä

Työsuojelu on ollut tärkeää Euroopan yhdentymisen kannalta heti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta alkaen. Puitedirektiivin (89/391/ETY) julkaisu vuonna 1989 oli tärkeä etappi kehittyvän EU:n työsuojelussa. Siinä esitettiin yhteiset periaatteet ja otettiin riskinarviointi työsuojelulainsäädännön keskiöön. Euroopassa tapahtui 1990-luvun alussa yli neljä miljoonaa työtapaturmaa vuodessa – niistä 8 000 johti kuolemaan. Euroopan komissio reagoi näihin järkyttäviin lukuihin julistamalla vuoden 1992 Euroopan työsuojelun teemavuodeksi. Sen pohjalta perustettiin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto vuonna 1994, ja loppu onkin historiaa.

Mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan?

Kuluneiden 25 vuoden aikana työn maailma on muuttunut valtavasti, ja EU:ssa muutos on ollut ennennäkemätön. Tulevaisuudesta ei tiedetä, mutta todennäköisesti se tuo mukanaan uusia haasteita teknologian kehityksen, poliittisten ja yhteiskunnallisten paineiden ja taloutta, väestöä ja itse EU:ta koskevien muutosten myötä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tiivis suhde kaikkiin kumppaneihinsa – Euroopan komissioon, kansallisiin yhteyspisteisiin, työmarkkinaosapuoliin, kampanjakumppaneihin ja sidosryhmiin – auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa.

Mitä tahansa tulevaisuus tuokin tullessaan, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyrkii jatkossakin kumppaneineen tekemään eurooppalaisista työpaikoista entistä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia.