EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Põhipunktid

26/07/2016
Tervislike töökohtade filmitegelane Napo juhib meid tervislikku tulevikku. Uues filmis antakse Napole ajas rändamise võime. Selle uue võime abil uurib ta nii minevikku kui ka tulevikku, tuues esile...
20/07/2016
Te saate tutvuda erinevate praktiliste vahendite ja juhiste ning väljaannetega , et tagada töökoha ohutus ja tervislikkus sõltumata east. Heitke pilk meie juhtumiuuringutele , et näha, kuidas mitmed töökohad...
14/07/2016
EU-OSHA analüüsis eakamate töötajate tööohutust ja töötervishoidu käsitleva Euroopa Parlamendi katseprojekti raames tööohutuse ja töötervishoiu tavasid ning andis ülevaate rehabilitatsiooni ja tööle naasmise...
12/07/2016
Kas teie organisatsioon soovib edendada vastutustundlikku ettevõtlust, tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid, et need jõuaksid laiema üldsuseni, ning osaleda sarnase mõtteviisiga rahvusvaheliste rühmade...
Soovitatavad allikad