Seminariaruanded

Seminar: kutsehaigustest tingitud haiguskoormus

Ühepäevase ürituse eesmärk oli soodustada arutelu, milline peaks olema EU-OSHA edaspidine tegevus kutsehaiguste valdkonnas, lähtudes mitmeaastasest strateegiaprogrammist ning 2015., 2016. ja 2017. aastaks kavandatavast ulatuslikust tööohutuse ja töötervishoiu uuringust. Seminaril osalesid EU-OSHA teabekeskuste võrgustiku eksperdid ning Maailma Terviseorganisatsiooni, teadlaste, Euroopa sotsiaalpartnerite, tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee, töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC) ja Euroopa Komisjoni esindajad. Agentuuri tegevusvaldkonnas keskendutakse kutsehaiguste probleemi käsitlemisel ennetamise tõendusbaasi koostamisele ning sellele, et saada parem ülevaade kutsehaigustest tingitud haiguskoormuse ulatusest.

Event Details

Alguskuupäev: 
10/10/2014 - 09:00
Lõppkuupäev: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23