Seminariaruanded

Seminar „Kantserogeenid ja vähktõbi kutsehaigusena”

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldas Berliinis Saksamaa tööhõive- ja sotsiaalministeeriumi ruumides 3. ja 4. septembril 2012 seminari „Kantserogeenid ja vähktõbi kutsehaigusena”. Seminaril oli ligikaudu 60 osalejat Euroopa eri riikidest, Euroopa Komisjonist, tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee kemikaalide töörühmast, kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC) Chemexi rühmast, töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomiteest (SCOEL), Euroopa Kemikaaliametist ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Rahvusvahelisest Vähiuurimiskeskusest (IARC). Seminari eesmärk oli teha kokkuvõte olemasolevatest teadmistest kantserogeenidega kokkupuute ning vähktõve kui kutsehaiguse põhjuste ja asjaolude kohta ning arutada, kuidas saab nende teadmiste alusel vähendada Euroopa Liidus tulevikus vähktõvest kui kutsehaigusest tingitud probleeme.

Event Details

Asukoht: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Alguskuupäev: 
03/09/2012 - 13:00
Lõppkuupäev: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21