Seminariaruanded

Reproduktiivtervise riskid töökohal

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) korraldas Pariisis koostöös Prantsusmaa toidu, keskkonna ja töö sanitaarohutuse riikliku ametiga (ANSES) viimase ruumides 15.–16. jaanuaril 2014 seminari „Reproduktiivtervise riskid töökohal: teadmistest tegudeni”. Seminaril oli ligikaudu 60 osalejat Euroopa Liidu liikmesriikidest.  Töökohal võib leiduda mitmesuguseid reproduktiivtervise ohte, mis tulenevad peale kemikaalide ka füüsikalistest, bioloogilistest, ergonoomilistest või muudest teguritest. Kuigi reproduktiivtervise riske on suuresti seostatud naistega ja peamiselt rasedatega, võivad reproduktiivtoksiliste kemikaalide riskid tegelikult kahjustada nii naiste kui ka meeste reproduktiivtervist ning mõjuda ka tulevastele põlvkondadele. Teadmised sellest on paraku piiratud ja teadlikkus väike. Seminari eesmärk oli soodustada arutelu töökoha reproduktiivtervise riskide teemal, toetada sidusrühmade konstruktiivset dialoogi ning esitleda EU-OSHA uurimistegevuse esialgseid tulemusi. 

Event Details

Asukoht: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Alguskuupäev: 
15/01/2014 - 13:30
Lõppkuupäev: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26