You are here

Väljaanded
14/08/2017

Väikeettevõtete muutmine ohutumaks, tervislikumaks ja edukamaks

Väikeettevõtete muutmine ohutumaks, tervislikumaks ja edukamaks

EU-OSHA uurib tööohutust ja töötervishoidu Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes.

Tuleb teha rohkem, et tunnustada nende ettevõtete konkreetseid tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ning leida praktilisi lahendusi.

Downloadin:EN