Väljaanded

Meie väljaanded hõlmavad muu hulgas nii põhjalikke uuringuaruandeid kui ka töökohal kasutatamiseks ette nähtud temaatilisi teabelehti. Kõiki väljaandeid saab alla laadida tasuta. Väljaandeid saab otsida liigi või märksõna järgi. Samuti saate tellida meie igakuise tasuta uudiskirja – nii saate end hõlpsasti kursis hoida tööohutuse ja töötervishoiu uudistega.

Soovitatud väljaanded

23/09/2019

EU-OSHA Multi-annual Strategic Programme 2018-2023

Liik: Asutuse strateegiad ja iga-aastased juhtimiskavad Lisateave
27/08/2019 9 leheküljed

Neljas tööstusrevolutsioon ja sotsiaalne innovatsioon töökohal

Liik: Aruteludokumendid Lisateave