You are here

Väljaanded
30/03/2016

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teine uuring (ESENER-2) – Ülevaatearuanne: tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teine uuring (ESENER-2) – Ülevaatearuanne: tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine

Aruandes on teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) järelduste ülevaade, milles keskendutakse üldteemana tööohutusele ja töötervishoiule ning konkreetsete teemadena psühhosotsiaalsetele riskidele, töötajate osalusele tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel ning tegevuse peamistele ajenditele ja takistustele. Uuringu eesmärk on aidata töökohtadel tõhusamalt tegeleda töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega ning edendada töötajate tervist ja heaolu. Uuring annab riigiülest võrreldavat teavet, mis on oluline selle valdkonna uute tegevuskavade kujundamiseks ja rakendamiseks.

Downloadin:EN

Summary & Resources