Kokkuvõte – tööohutuse ja töötervishoiu uuringute prioriteedid Euroopas aastatel 2013–2020
21/03/2014 Liik: Aruanded 24 leheküljed

Kokkuvõte – tööohutuse ja töötervishoiu uuringute prioriteedid Euroopas aastatel 2013–2020

Keywords:Emerging risks

2012. aastal koostas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aruande, et määrata kindlaks tööohutuse ja töötervishoiu uuringute prioriteedid aastateks 2013–2020. Selle eesmärk oli toetada Euroopa Liidu (EL) võimaliku tööohutuse ja töötervishoiu strateegia väljatöötamist ning ELi teadusuuringute raamprogrammi „Horisont 2020” ning edendada tööohutuse ja töötervishoiu uuringute koordineerimist ja rahastamist ELis. Aruandega täiendatakse EU-OSHA 2005. aastal avaldatud töödokumenti „Tööohutuse ja töötervishoiu uuringute prioriteedid EL 25 riikides”, võttes arvesse uusimaid arengusuundi valdkonnaga seotud teaduslikus teadmistebaasis, muutusi töömaailmas ning tööohutust ja töötervishoidu mõjutavaid uusi suundumusi.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal