You are here

Väljaanded
13/10/2014

Kommenteeritud kokkuvõte: Psühhosotsiaalsed riskid Euroopas: levimus ja ennetusstrateegiad

Kommenteeritud kokkuvõte: Psühhosotsiaalsed riskid Euroopas: levimus ja ennetusstrateegiad

See kommenteeritud kokkuvõte põhineb Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) ühisaruandel psühhosotsiaalsete riskide kohta töökohal. Aruanne tugineb nende asutuste üksteist täiendavale tegevusele, mis avaldub nende eri rollides. Aruandes tunnistatakse tervise ja töö suhte keerukust ning esitatakse võrdlevad andmed psühhosotsiaalsete riskide levimuse kohta töötajate seas, samuti uuritakse nende riskide ning tervise ja heaolu seoseid. Vaadeldakse ka seda, mil määral võetakse ettevõtetes meetmeid psühhosotsiaalsete riskide probleemi vastu, ja kirjeldatakse võimalikke sekkumismeetmeid. Aruandes on esitatud ka kuue liikmesriigi poliitika ülevaade.

Tellige trükikoopiaELi raamatupood Saate tellida selle dokumendi paberil
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV