You are here

Väljaanded
09/02/2015

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) esmased tulemused

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) esmased tulemused

EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) raames küsitleti ligikaudu 50 000 ettevõtet töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise ja töökoha riskide teemal, keskendudes eelkõige psühhosotsiaalsetele riskidele, töötajate kaasamisele ning meetmete võtmise ajenditele ja takistustele. Uuringu eesmärk on saada riigi tasandi võrreldavaid andmeid, mis hõlbustab poliitika kujundamist ja võimaldab töökohtadel tõhusamalt riske maandada. Esialgses analüüsis on tulemuste ülevaade.

Downloadin:EN