You are here

Väljaanded
07/05/2018

REACH 2018 – Kutsume tegutsema!

REACH 2018 – Kutsume tegutsema!
REACH-määruses nõutakse kõigi selliste
keemiliste ainete registreerimist ECHAs, mida
ettevõtted toodavad Euroopa Liidus, Islandil,
Norras või Liechtensteinis või impordivad
neisse vähemalt 1 tonn aastas. Kui kemikaali
ohtlike omaduste teave ei ole kättesaadav,
tuleb see koostada ja vajaduse korral
ajakohastada ka ohutuskaarte.
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV