You are here

Väljaanded
26/04/2017

OiRA infoleht

OiRA infoleht

Abimaterjalis on esitatud lühikokkuvõte kõige olulisemast teabest selle kohta, mis on OiRA, miks seda kasutada, kellele see on suunatud ja kuidas see toimib. Lisaks antakse kasutajatele ülevaade OiRA töövahenditest ja neile juurdepääsu võimalustest.

Tellige trükikoopiaELi raamatupood Saate tellida selle dokumendi paberil
Downloadin:EN