You are here

Väljaanded
25/05/2017

Tööohutuse ja töötervishoiu riskid töökohal – kolme suure uuringu ühisanalüüs

						Tööohutuse ja töötervishoiu riskid töökohal – kolme suure uuringu ühisanalüüs

Aruandes on tähtsaimad järeldused kolme järgmise uuringu ühisanalüüsist: uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teisest uuringust (ESENER-2), mille korraldas EU-OSHA, Eurostati korraldatud 2013. aasta tööjõu-uuringu lisamoodulist tööõnnetuste ja muude tööga seotud terviseprobleemide kohta ning Eurofoundi korraldatud Euroopa töötingimuste kuuendast uuringust (EWCS).

Ühisanalüüsi eesmärk oli anda üksikasjalik ülevaade Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu olukorrast, ühendades nii juhtkonna kui ka töötajate vaatenurgad – juhtkonna poolt riskijuhtimine ja riskiteadlikkus, töötajate poolt riskidega kokkupuude ning tööohutuse ja töötervishoiu tulemused.

Downloadin:EN