You are here

Väljaanded
13/06/2016

Kommenteeritud kokkuvõte: Mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu taust ja korraldus Euroopa Liidus – konsortsiumi SESAME projekt

Kommenteeritud kokkuvõte: Mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu taust ja korraldus Euroopa Liidus – konsortsiumi SESAME projekt

Käesolevas väljaandes on kokkuvõte aruandest, mis esitab kriitilise ülevaate tööohutusest ja töötervishoiust mikro- ja väikeettevõtetes. Peale mikro- ja väikeettevõtete tähtsuse majandusele ja ühiskonnale tervikuna rõhutatakse aruandes ka seda, et nende ettevõtete tööohutuses ja töötervishoius on olulisi ja põhjendatud probleeme. On rohkesti tõendeid, et raskete vigastuste ja hukkunutega õnnetuste risk on mikro- ja väikeettevõtetes suurem kui suuremates organisatsioonides. Arutatakse selle peamisi põhjusi, näiteks mikro- ja väikeettevõtete väheseid vahendeid ning kohta majanduses. Aruande tulemused näitavad ka suuri lünki selles, mida praegu teatakse mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu korralduse kohta – neid lünki täites saab olukorda parandada.

Downloadin:CS | DA | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SV