You are here

Väljaanded
13/03/2017

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulude hindamine: Euroopa andmeallikate analüüs

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulude hindamine: Euroopa andmeallikate analüüs

Selles väljaandes on kokkuvõte riiklike ja rahvusvaheliste andmeallikate uuringu tulemustest, mis käsitleb tööõnnetuste, kutsehaiguste ja tööga seotud surmajuhtumite kulusid.

Eesmärk oli hinnata eri allikate kvaliteeti ja võrreldavust esimese etapina tööõnnetuste ja kutsehaiguste kulude hindamiseks Euroopas.

Uuringus leiti, et nende kulude täpseks hindamiseks on andmed ebapiisavad; siiski soovitati kasutada puuduvate andmete asemel hinnanguid.

Downloadin:EN