You are here

Väljaanded
04/04/2019

Tähistame 25 aastat kestnud koostööd ohutu ja tervisliku Euroopa nimel

Tähistame 25 aastat kestnud koostööd ohutu ja tervisliku Euroopa nimel

2019. aastal tähistab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) 25 aastat kestnud koostööd ulatusliku partnerite võrgustikuga, et muuta Euroopa ohutumaks ning tervislikumaks tööpaigaks.

See infoleht on hea lähtepunkt ameti kohta teabe saamiseks. Selles tuuakse esile EU-OSHA peamisi eesmärke, kolmepoolset töökorraldust, peamisi partnereid ja abisaajaid.

Downloadin:DE | EN | ES | FR | NL