You are here

Väljaanded
14/06/2019

2018. aasta aruanne: koostöö, kohustuste võtmise ja kampaaniategevuse aasta

2018. aasta aruanne: koostöö, kohustuste võtmise ja kampaaniategevuse aasta

Aruandes kirjeldatakse EU-OSHA tegevust ohutumate ja tervislikumate Euroopa töökohtade eesmärgi saavutamisel 2018. aastal.

Tähelepanuväärsemad saavutused olid aastate 2018–2019 kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ käivitamine ning teatud oluliste uuringute, näiteks mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja -tervishoiu projekti ning digitaliseerimisega kaasnevate uute ja tekkivate riskide tuleviku-uuringu tulemuste avaldamine.

EU-OSHA korraldas aasta jooksul ka üritusi ja teadlikkuse suurendamise tegevusi, tugevdas oma suhteid laialdase partnervõrgustikuga ning avaldas mitmesugust teavet ja vahendeid.

Downloadin:EN