You are here

Vahendid ja väljaanded

Siin on kõik meie väljaanded ja põhivahendid (riskide vähendamise teabematerjalid): OiRA, OSHwiki, Napo filmid ja „Napo õpetajatele”, väljaanded ja veebivahendid.

OiRA ja elektroonilised vahendid lihtsustavad tööohutuse ja töötervishoiu riskide hindamist ja vähendamist.

OSHwiki ja meie väljaanded on rikkalikud teabeallikad tööohutuse ja töötervishoiu kõigi aspektide kohta. Ning Napo on tööohutuse ja töötervishoiu eestkõneleja, kes meeldib kõigile!