You are here

Vahendid ja väljaanded

OiRA ja elektroonilised vahendid lihtsustavad tööohutuse ja töötervishoiu riskide hindamist ja vähendamist.

OSHwiki ja meie väljaanded on rikkalikud teabeallikad tööohutuse ja töötervishoiu kõigi aspektide kohta. Ning Napo on tööohutuse ja töötervishoiu eestkõneleja, kes meeldib kõigile!