ESENER-2Vali küsimus

 

 

Visualisatsioon kujutab kaardil vastuste protsentuaalset jagunemist või keskmist vastust küsimusele Euroopa riigis.