ESENER-1Vali küsimus

 

 

* Euroopa Liidu keskmine arvestab ka Horvaatia andmeid, kuigi see ei olnud uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete esimese uuringu (ESENER-1) välitööde tegemise ajal 2009. aastal veel Euroopa Liidu liikmesriik (Horvaatia ühines Euroopa Liiduga 1. juulil 2013). Horvaatia andmed on lisatud selleks, et tekiks järjepidevus uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) andmetega. Võrreldes ESENER-1 väljaannetes esitatud arvnäitajatega EL 27 kohta on Horvaatia andmete lisamise mõju Euroopa Liidu tulemustele siiski väga väike.