You are here

Tööohutuse ja töötervishoiu uuringud ning statistika

Siin on Euroopa uuringute ja arvamusküsitluste tulemused. Need annavad ülevaate, kuidas töökoha riske juhitakse ja kuidas inimesed suhtuvad oma töökeskkonda.

Meie tegevus tugineb uuringutele, mille tulemuste põhjal saavad poliitikakujundajad ja teadlased märgata tekkivaid suundumusi. Tööohutuse ja töötervishoiu täiendavaid kasulikke statistikaandmeid on järgmistes allikates: