You are here

Tööohutuse ja töötervishoiu uuringud ning statistika

Meie tegevus tugineb uuringutele, mille tulemuste põhjal saavad poliitikakujundajad ja teadlased märgata tekkivaid suundumusi. Tööohutuse ja töötervishoiu täiendavaid kasulikke statistikaandmeid on järgmistes allikates: