Vähktõve riskiteguritega kokkupuudet käsitlev töötajate uuring
20/05/2020 Liik: Projekti ülevaade 2 leheküljed

Vähktõve riskiteguritega kokkupuudet käsitlev töötajate uuring

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

Selles projektiülevaates tutvustatakse uut ja uuenduslikku uuringut töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega Euroopas. Praegu puuduvad ELi tasemel usaldusväärsed ja võrreldavad andmed kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega töökohal ning uus uuring täidab selle teabelünga seoses ühe Euroopa suurima tööga seotud terviseprobleemiga.

Uuring järgib Austraalia töökohtadel kokkupuute uuringu mudelit, hinnates veebirakenduse abil tööülesannetel põhinevat kokkupuudet. Uuring toimub esialgu kuuest ELi liikmesriigist koosnevas ulatuslikus esinduslikus valikus ning esimesed tulemused avaldatakse ilmuvad eeldatavasti 2023. aastal.

Download in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Muud väljaanded sellel teemal