Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused. Faktid ja arvud – 10 ELi liikmesriigi aruande kokkuvõttev aruanne
12/03/2020 Liik: Aruanded 80 leheküljed

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused. Faktid ja arvud – 10 ELi liikmesriigi aruande kokkuvõttev aruanne

Keywords:Campaign 2020-2022, Luu- ja lihaskonna vaevused

See kokkuvõttev aruanne kuulub palju suuremasse projekti „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis“, mille eesmärk on toetada poliitikakujundajaid ELi ja riiklikul tasemel, andes täpse ülevaate luu- ja lihaskonna vaevuste levimusest ja kuludest Euroopas, koondades olemasolevat teavet arvukatest asjakohastest ja usaldusväärsetest ametlikest statistikaallikatest. Aruanne täiendab kogu ELi käsitlevat ülevaatearuannet, millel on sama pealkiri, Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused: levimus, kulud ja demograafilised andmed ELis – lõpparuanne.

EU-OSHA teab, et ELi andmeallikad tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste kohta on piiratud, kuid otsustas täiendada ja rikastada ELi tasandi järeldusi riikide andmete ja analüüsidega. Selle kokkuvõtva aruande eesmärk on koondada osa andmetest ja teabest, mis on avaldatud sel teemal 10 riigi aruandes (Taani, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Madalmaad, Austria, Soome ja Rootsi).

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal