Tööohutuse ja töötervishoiu väärtus ning tööga seotud õnnetuste ja haiguste ühiskondlik kulu
22/07/2019 Liik: Aruanded 116 leheküljed

Tööohutuse ja töötervishoiu väärtus ning tööga seotud õnnetuste ja haiguste ühiskondlik kulu

Keywords:Hea tööohutus ja töötervishoid on hea äritegevusele, Policy Makers

Aruandes on esitatud kutsehaiguste, -õnnetuste ja surmajuhtumitega kaasnevaid kulusid Euroopa tasandil prognoosiva EU-OSHA projekti teise etapi üksikasjalikud tulemused. Kuluarvestusmudeleid on kaks: „alt-üles“ mudel, mis võtab arvesse otsesete, kaudsete ja immateriaalsete kulude individuaalseid komponente, ja „ülevalt-alla“ mudel, mis põhineb õnnetuste ja haiguste tekitatud majanduskoormust kajastaval rahvusvahelisel statistikal.

Koostatud on viie liikmesriigi (Soome, Saksamaa, Madalmaad, Itaalia ja Poola) kuluhinnangud, sest nende riikide kohta on olemas piisavalt andmeid ja need esindavad Euroopa erinevaid geograafilisi tingimusi, tööstussektoreid ja sotsiaalsüsteeme. Kummagi mudeliga saadud tulemusi võrreldakse ja analüüsitakse nende eeliseid ja puudusi ning kasulikkust poliitikakujundajatele.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal