Ühendkuningriik: strateegia „Suurbritannia hea töötamise toetamine“ ja luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine
19/03/2020 Liik: Juhtumiuuringud 10 leheküljed

Ühendkuningriik: strateegia „Suurbritannia hea töötamise toetamine“ ja luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine

Keywords:Campaign 2020-2022, Luu- ja lihaskonna vaevused, Employers

On märke luu- ja lihaskonna vaevuste esinemissageduse järkjärgulisest vähenemisest Ühendkuningriigis rohkem kui 15 aasta jooksul. Luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlev Ühendkuningriigi õigusraamistik on kehtinud peaaegu 40 aastat ning poliitiline lähenemisviis on teavitada tööandjaid ja julgustada neid riskidega tegelema. Kõnealune strateegia on viimase 20 aasta algatuste seas uusim.

Luu- ja lihaskonna vaevusi käsitletakse strateegias tervishoiu prioriteedikava abil ja vaevused on lisatud sektoripõhistesse kavadesse ning muudesse meetmetesse, et vältida lõhestumist.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal