Vanust arvestav töö Euroopas: ELi ametite nägemus eri vanuserühmi kaasavast töötamisest ja vananemisest
29/06/2017 Liik: Aruanded 84 leheküljed

Vanust arvestav töö Euroopas: ELi ametite nägemus eri vanuserühmi kaasavast töötamisest ja vananemisest

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Aruandes käsitletakse tööjõu vananemisest tingitud eri probleeme ja pakutakse välja uudseid lahendusi. EU-OSHA eestvedamisel koostöös Cedefopi, EIGE ja Eurofoundiga valminud aruandes vaatlevad need ELi ametid demograafiliste muutuste eri aspekte ning nende mõju tööhõivele, töötingimustele, töötajatele tervisele ja haridusele.

Aruandes analüüsitakse töötingimusi, tuuakse vananeva tööjõu tööohutuse ja -tervishoiu strateegiate näiteid, uuritakse soomõõdet ning kutsekoolituse ja elukestva õppe osatähtsust tööl aktiivsena vananemisel.

 

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal