Summary - Koolid paremaks luu- ja lihaskonna tervise edendamise kaudu

Keywords:

Koolide kaasamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas võib aidata ennetada luu- ja lihaskonna vaevusi. Ohutuse ja tervishoiu lõimimine haridusse on õpilaste ennetuskultuuri arendamiseks väga oluline.

Aruandes uuritakse, kuidas koolid saavad osaleda varajases ja pikaajalises ennetuses, ning pakutakse mitmesuguseid vaatepunkte seoses ohutuse ja tervisega. Selles tuuakse näiteid edukast lõimimisest Euroopas ja antakse meetmete kavandamise ja rakendamise soovitusi. Samuti esitatakse aruandes strateegiline lähenemisviis kehakultuuri süstemaatiliseks edendamiseks ning luu- ja lihaskonna vaevuste ja ennetamiseks koolides.

Laadi alla in: cs | en | fi | is | it | mt | pl | pt | ro | sl |