Kokkuvõte - Hoiatus- ja kontrollmeetodid uute kutsehaiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus
10/12/2018 Liik: Aruanded 15 leheküljed

Kokkuvõte - Hoiatus- ja kontrollmeetodid uute kutsehaiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus

Keywords:Kutsehaigused, Alert and sentinel systems

Aruandes tutvustatakse suurprojekti tulemusi. Projekt käsitles hoiatus- ja kontrollmeetodeid uute töötervishoiuriskide ja kutsehaiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus.

Projekti käigus uuriti ELis (ja ka mujal) praegu rakendatavaid meetodeid. Pärast 12 hoiatus- ja kontrollsüsteemi analüüsimist ja konsulteerimist ekspertide ja sidusrühmadega koostati selliste järelevalvesüsteemide loomise ja täiustamise soovitused.

Uuring aitab paremini mõista tõhusaid hoiatus- ja kontrollsüsteeme ning kuidas need võivad toetada otsustusprotsessi ja uute kutsehaiguste tõenduspõhist ennetust.

Download in:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL

Muud väljaanded sellel teemal