Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: konsortsiumi SESAME 3-aastase projekti lõpparuanne
19/06/2018 Liik: Aruanded 103 leheküljed

Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: konsortsiumi SESAME 3-aastase projekti lõpparuanne

Keywords:Microenterprises

Aruandes esitatakse konsortsiumi SESAME projekti lõppanalüüsi tulemused. Selle kolmeaastase projektiga uuriti tööohutuse ja töötervishoiu olukorda Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes. Analüüsi põhieesmärk oli välja selgitada, „mis toimib, kelle jaoks ja millises kontekstis“.

Üheks olulisemaks uuringust tulenevaks järelduseks on vajadus tugevdada ja toetada reguleerimise ja järelevalvega tegelevaid riiklikke süsteeme kõigis ELi liikmesriikides. Analüüsist nähtub, et oluline on ka ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide kaasatus mikro- ja väikeettevõtetele suunatud meetmete väljatöötamisel, tööohutuse ja töötervishoiu parem lõimimine sektorispetsiifilisse haridussüsteemi ning mikro- ja väikeettevõtetele jätkusuutlike, lihtsasti rakendatavate ja ülekantavate lahenduste pakkumine.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal