Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east: üldanalüüsi lõpparuanne
26/10/2016 Liik: Aruanded 166 leheküljed

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east: üldanalüüsi lõpparuanne

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

See aruanne põhineb peamistel järeldustel, mis tehti Euroopa Parlamendi algatatud ja EU-OSHA juhitud kolmeaastases katseprojektis tööjõu vananemisest tulenevate tööohutuse ja töötervishoiu probleemide kohta.

Järeldused põhinevad vananemist ning tööohutust ja töötervishoidu, rehabilitatsiooni ja tööle naasmist käsitlevatel ülevaadetel, praeguste jätkusuutlikku tööd käsitlevate poliitikameetmete, programmide ja algatuste (sh nende, mis on seotud rehabiliteerimise ja tööle naasmisega) uurimisel ELi 28 liikmesriigis ja neljas EFTA riigis ning vananeva tööjõu jaoks töökoha tasandil ennetus- ja terviseedendustavade rakendamise stiimulite analüüsil.

Projekti eesmärk oli ka hinnata tööohutuse ja töötervishoiu süsteemide eeldusi, et võtta arvesse tööjõu vananemist ja tagada kõigile parem ennetus kogu tööelu jooksul.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal