Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – lõppanalüüsi aruanne – kommenteeritud kokkuvõte
07/11/2016 Liik: Aruanded 15 leheküljed

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – lõppanalüüsi aruanne – kommenteeritud kokkuvõte

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Käesolev kommenteeritud kokkuvõte põhineb aruandel peamiste järelduste kohta, mis tehti Euroopa Parlamendi algatatud ja EU-OSHA juhtimisel teostatud kolmeaastasest katseprojektist tööjõu vananemisest tulenevate tööohutuse ja töötervishoiu probleemide kohta.

Järeldused põhinevad vananemist ning tööohutust ja töötervishoidu, rehabilitatsiooni ja tööle naasmist käsitlevatel ülevaadetel, praeguste jätkusuutlikku tööd käsitlevate poliitikameetmete, programmide ja algatuste (sh nende, mis on seotud rehabiliteerimise ja tööle naasmisega) uurimisel ELi 28 liikmesriigis ja neljas EFTA riigis ning vananeva tööjõu jaoks töökoha tasandil ennetus- ja tervist edendavate tavade rakendamise stiimulite analüüsil.

Projekti eesmärk oli ka hinnata tööohutuse ja töötervishoiu süsteemide eeltingimusi, et võtta arvesse tööjõu vananemist ja tagada kõigile parem ennetustegevus kogu tööelu jooksul.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal