Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – riiklikud aruanded: Eesti
14/03/2016 Liik: Aruanded 28 leheküljed

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – riiklikud aruanded: Eesti

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid

Riiklikes aruannetes uuritakse liikmesriikide ja EFTA riikide poliitikat, strateegiaid ja programme, mis keskenduvad vananeva tööjõu probleemidele tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas ning seonduvates poliitikavaldkondades (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid, haridus), sh rehabilitatsiooni- / tööle naasmise poliitika, strateegiad ja programmid. Aruanded jälgivad Euroopas toimuvaid demograafiliste muutustega arvestamise poliitikaarenguid ja algatusi.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal