Tööle naasmine pärast luu- ja lihaskonna vaevustega seotud haiguspuhkust töökoha psühhosotsiaalsete riskide kontekstis

Keywords:

Luu- ja lihaskonna vaevused on üks sagedamaid töötajate teatatud terviseprobleeme ning on suure osa haiguspuhkuste põhjus.

Artiklis uuritakse psühhosotsiaalsete riskide mõju pärast luu- ja lihaskonna vaevusi tööle naasmisele. Selles järeldatakse, et eduka tööle naasmise olulised tegurid on muu hulgas terviklik füüsikaliste ja psühhosotsiaalsete riskide hindamine, tööle naasmise kava olemasolu, töötajate kaasamine
protsessi ning positiivne ja toetav töökeskkond.

Artiklis esitatakse eduka tööle naasmise hea tava põhimõtted ning neid illustreerivad hea tava näited.

Laadi alla in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |

Muud väljaanded sellel teemal