You are here

Väljaanded
17/04/2012

20 | EU-OSHA – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur TE-31-11-179-ET-C Töötajate osalemine töötervishoiu ja tööohutuse edendamisel. Praktiline juhend

20 | EU-OSHA – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur TE-31-11-179-ET-C Töötajate osalemine töötervishoiu ja tööohutuse edendamisel. Praktiline juhend

Töötajatel on tihti põhjalikud teadmised, kuidas konkreetsel töökohal tööohutust parandada. Juhendis selgitatakse, kuidas töötajad saavad neid teadmisi juhtkonnaga jagada ning osaleda aktiivselt töökoha muutmisel ohutumaks ja tervislikumaks. Selles täpsustatakse töötajate, nende esindajate ja tööandjate rolle, vastutusalasid ja õiguslikke kohustusi. Juhendis esitatakse konkreetseid näiteid meetmetest, mille abil osapooled saavad tööohutust ja -tervishoidu oluliselt parandada. See sisaldab ka kasulikku kontrollnimekirja, millest töötajad ja nende esindajad võivad riskide vähendamisel juhinduda.

Tellige trükikoopiaEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Summary & Resources