Nelja korduvanalüüsi aruande kokkuvõte - Ettevõttesisene tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine, psühhosotsiaalsete riskide ohjamine ja töötajate osalemine uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) põhjal
17/04/2012 Liik: Aruanded 16 leheküljed

Nelja korduvanalüüsi aruande kokkuvõte - Ettevõttesisene tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine, psühhosotsiaalsete riskide ohjamine ja töötajate osalemine uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) põhjal

Keywords:Emerging risks, ESENER, Leadership, Riskihindamine, Statistika

ESENERi uuringu 36000 intervjuuga koguti tohutul hulgal võrdlevaid andmeid töötervishoiu ja tööohutuse haldamise kohta Euroopa töökohtadel. Peale põhitulemuste, mis avaldati 2010. aastal, võimaldab uuring teha põhjalikumaid statistikaanalüüse ning tuvastada sügavamaid probleeme. Praeguseks on tehtud neli järelanalüüsiprojekti, milles uuritakse ESENERi andmeid sügavuti; tulemused on selles kokkuvõttes. Neli aruannet käsitlevad järgmisi teemasid: tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine; töötajate osalemine ja töötajatega konsulteerimine tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes; psühhosotsiaalsete riskide tõhusa ohjamisega seotud tegurid; psühhosotsiaalsete riskide ohjamine – liikumapanevad jõud, takistused, vajadused ja võetud meetmed

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal