Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne
08/03/2016 Liik: Aruanded 94 leheküljed

Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017, Rehabilitatsioon

Tööjõu vananemise taustal antakse käesolevas aruandes ülevaade rehabilitatsiooni ja tööle naasmise strateegiatest kogu Euroopas. Ülevaates analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad rehabilitatsiooni- ja tööle naasmise süsteemide arendamist ja rakendamist eri riikides ning selgitatakse välja Euroopa asjaomaste süsteemide konkreetsed edutegurid. Veel arutatakse poliitika seisukohast olulisi tähelepanekuid ja tehakse kindlaks valdkonnad, mis vajavad täiendavat uurimist, et täita teadmistes esinevaid lünki.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal