Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – teabeleht
11/10/2016 Liik: Teabelehed 2 leheküljed

Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitika, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – teabeleht

Keywords:Vananemine ning tööohutus ja töötervishoid, Campaign 2016-2017

Tööjõu vananemise taustal antakse käesolevas aruandes ülevaade rehabilitatsiooni ja tööle naasmise strateegiatest kogu Euroopas. Ülevaates analüüsitakse tegureid, mis mõjutavad rehabilitatsiooni- ja tööle naasmise süsteemide arendamist ja rakendamist eri riikides ning selgitatakse välja Euroopa asjaomaste süsteemide konkreetsed edutegurid. Veel arutatakse poliitika seisukohast olulisi tähelepanekuid ja tehakse kindlaks valdkonnad, mis vajavad täiendavat uurimist, et täita teadmistes esinevaid lünki.

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal