Psühhosotsiaalsed tegurid tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel

Keywords:

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi seostatakse tavaliselt füüsiliste riskiteguritega, nagu rasked koormused või korduvad liigutused. Suurt mõju võivad aga avaldada ka psühhosotsiaalsed tegurid, mis lisaks luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimise või süvenemise riski suurendamisele võivad takistada ka tööle naasmist.

Teabelehes tuvastatakse psühhosotsiaalsed tegurid, mis on seotud luu- ja lihaskonna vaevustega, näiteks ülekoormus ja ebapiisav sotsiaalne tugi, ning selgitatakse mõju, mida need stressitekitajad avaldavad meie füsioloogiale. Teabelehest selgub, et stressitekitajate mõju minimeerimise keskmes on terviklik ja kaasav lähenemisviis töökoha riskihindamisele, milles võetakse arvesse nii füüsilisi kui ka psühhosotsiaalseid tegureid.

Laadi alla in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |