Põllumajandus-, loomakasvatus-, aiandus- ja metsandustöötajate tervise ja ohutuse kaitsmine
17/08/2017 Liik: Euroopa juhendid 176 leheküljed

Põllumajandus-, loomakasvatus-, aiandus- ja metsandustöötajate tervise ja ohutuse kaitsmine

Keywords:Workers, Töötervise edendamine

Käesolev mittesiduv juhend pakub heade tavade teavet ja näiteid seoses tervis- ja ohutusalaste direktiivide rakendamisega, koos muude vajalike elementidega, nagu näiteks ohtude ja riskide selgitused ning praktilised näited põllumajandus-, aiandus- ja metsandustööde iga etapi kohta. Juhend on koostatud selleks, et aidata kõikidel huvirühmadel, eelkõige põllumajandustöötajatel, järelevalve teostajatel (eriti VKEdes), tööandjatel, töötajatel, nende esindajatel ja teistel rakendada direktiive ja nõuetekohaselt juhtida tööriskide ennetamist. Juhend sisaldab ka erinevate ELi direktiivide kokkuvõtteid, viiteid ja andmeallikate ülevaadet, terminisõnastikku, olulisimate küsimuste ja teemade loetelusid, praktiliste näidete tabelit ja huvirühmade kohustuste ülevaatetabelit. Juhend sisaldab mitmesuguseid heade tavade näiteid, mis on valitud ELi liikmesriikide olemasolevatest suunistest või spetsiaalselt koostatud käesoleva juhendi jaoks. Käesolev väljaanne on elektroonilisel kujul kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Muud väljaanded sellel teemal