Osaluspõhine ergonoomika ning luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine töökohal

Keywords:

Aruteludokument tutvustab osaluspõhiseid lähenemisviise ergonoomikas ja vaatleb nende tõhusust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel. Osaluspõhised ergonoomikasekkumised kaasavad inimesi, kes tegelikult töötavad kavandades lahendusi, et vähendada seotud ergonoomilisi riske.

Artiklis selgitatakse, kuidas see toimib, vaadeldakse mõnda nende lähenemisviiside eelist ja selgitatakse, miks nende edukust võib olla raske hinnata. Selles esitletakse ka praktilisi materjale, täiendavat lugemismaterjali ja palju juhtumiuuringuid osaluspõhise ergonoomika kasutamise kohta luu- ja lihaskonna vaevuste riskide vähendamiseks töökohal.

Laadi alla in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |

Muud väljaanded sellel teemal