Tööohutus ja töötervishoid ning töö tulevik: tehisintellektivahendite kasulikkus ja riskid töökohas
05/07/2019 Liik: Aruteludokumendid 18 leheküljed

Tööohutus ja töötervishoid ning töö tulevik: tehisintellektivahendite kasulikkus ja riskid töökohas

Keywords:ICT/digitalisation

Selles artiklis käsitletakse digilahenduste, näiteks tehisintellekti ja suurandmete kasutamise potentsiaalset mõju tööohutusele ja töötervishoiule töökohas.

Kuigi on selge, et digilahendused muudavad oluliselt meie töötamise viisi, on endiselt ebaselge, kuidas see mõjutab heaolu, ohutust ja tervist töökohas. Artiklis esitatakse näiteid, kuidas kasutatakse tehisintellekti töökohtades, näiteks personalihalduses inimeste analüüsis ja värbamismenetlustes, tehisintellektiga täiendatud robootikas, tugikeskuste juturobotites või toodangu koosteliinidel kantavas tehnoloogias.

Artiklis arutatakse sellise tehnoloogia väära rakendamise võimalikke tagajärgi ja selle õige rakendamise tingimusi. 

Allalaadimine
download

Muud väljaanded sellel teemal