Tööohutus ja -tervishoid digiplatvormitöös: eeskirjadest, poliitikast, tegevustest ja algatustest saadud õppetunnid

Keywords:

Tööjõu nõudluse ja pakkumise kokkuviimiseks kasutatavate veebiplatvormide levik ja tegevus on ELis viimase kümne aasta jooksul kiiresti suurenenud. Digiplatvormimajanduse esilekerkimisele reageeriti esialgu piiratult ja sellega tegelesid peamiselt ettevõtjad, töötajad ja nende esindusorganisatsioonid ning kohalikud ja piirkondlikud poliitikakujundajad. Nüüdseks on see nähtus saanud suuremat tähelepanu ELi ja liikmesriikide tasandil ja suuremat rõhku pannakse ka digiplatvormide vahendusel töötajate töötingimustele ning tööohutusele ja töötervishoiule.

Käesolevas poliitikaülevaates tuuakse esile tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade, poliitika, strateegiate, algatuste, tegevuste ja programmide põhjaliku uuringu peamised järeldused ja tulemused. See põhineb neljal juhtumiuuringul, kirjanduse läbivaatamisel ja EU-OSHA riiklike teabekeskustega konsulteerimisel.

Uuritakse digiplatvormitööga seotud probleeme ja nende lahendusi, samuti arenguid Hispaanias, Itaalias ja Prantsusmaal. Poliitikakujundajatele ja otsustajatele esitatud neli põhijäreldust sisaldavad tulevikukaalutlusi ning praktilisi soovitusi, kuidas leevendada digiplatvormitöö tööohutuse ja töötervishoiu probleeme.

Laadi alla in: en | fr |

Muud väljaanded sellel teemal